امروز : سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۱

جمع آوری و پاکسازی سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو

جمع آوری و پاکسازی سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو توسط نیروها و ماشین آلات شهرداری انجام شد
جمع آوری و پاکسازی سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو
شنبه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ - ۱۰:۱۰ |
کد خبر : ۱۰۲۸ |
اخبار کوتاه