امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۲۹
آموزش شهروندی

آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی
آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
شنبه | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۰۵:۲۵ |
کد خبر : ۹۰۹ |
اخبار

اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.

در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد:

1-احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
2-عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
3-تجاوز به معابر شهر
4-استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
5-تغییر کاربری غیرمجاز
6-تخلف مهندس ناظر ساختمان

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰
1-نماینده دادگستری
2-نماینده شورای شهر
3-نماینده وزارت کشور
نماینده شهرداری که حق رای ندارد

" واحد شهرسازی شهرداری طالقان "