امروز : سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم

تراش و روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر
آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم
یکشنبه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ - ۱۶:۴۰ |
کد خبر : ۱۰۵۴ |
مناقصه

موضوع : تراش و روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر

☎️ شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر :    ۰۲۶۴۴۷۲۲۲۰۰