راه اندازی کلینیک عقیم سازی سگهای ولگرد طالقان

به همت شهرداری و اداره دامپزشکی طالقان کلینیک عقیم سازی سگهای ولگرد در این شهرستان راه اندازی شد.
راه اندازی کلینیک عقیم سازی سگهای ولگرد طالقان
دوشنبه | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۰۵:۱۲ |
کد خبر : ۲۸۲ |
اخبار

عقیم سازی سگهای ولگرد باعث کنترل جمعیت سگها و کاهش خوی تهاجمی آنها میشود.