برگزاری جلسه برنامه ریزی پاکسازی نخاله های سطح شهر

جلسه برنامه ریزی پاکسازی و جانمایی انتقال نخاله های سطح شهر طالقان برگزار شد.
برگزاری جلسه برنامه ریزی پاکسازی نخاله های سطح شهر
شنبه | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۱۴:۱۹ |
کد خبر : ۲۶۴ |
اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه مهندس قاسم پور شهردار طالقان و مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر با مهندس زارعی نژاد رییس اداره محیط زیست شهرستان طالقان در خصوص پاکسازی نخاله های ریخته شده در ورودی و خروجی شهر و پیگیری تهیه زمینی جهت تخلیه نخاله شهر طالقان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی معضلات و مشکلات بوجود آمده در خصوص تخلیه نخاله های ساختمانی در جای جای شهر طالقان، پاکسازی شهر از نخاله و جانمایی انتقال نخاله ها مورد بررسی قرار گرفت.