رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید

طی حکمی از طرف مدیر کل حراست استانداری البرز رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید
رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید
سه شنبه | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۰۵:۴۰ |
کد خبر : ۲۵۶ |
اخبار

طی حکمی از طرف مدیر کل حراست استانداری البرز مهندس محمد آقابراری مسئول حراست شهرداری طالقان بعنوان رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید.