اطلاعیه طرح جهادی شهر تکانی

طرح جهادی شهر تکانی به مدت پنج روز در شهر طالقان برگزار می شود.
اطلاعیه طرح جهادی شهر تکانی
یکشنبه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - ۰۵:۰۳ |
کد خبر : ۱۷۶ |
اخبار

در راستای احقاق شعار شهر ما ، خانه ما  شهرداری طالقان در نظر دارد با همکاری و مساعدت شما فرهیختگان بزرگوار و انجمن های دوستدار محیط زیست  نسبت به اجرای جهادی طرح شهر تکانی به مدت پنج روز  اقدام نماید .

برنامه های کاری این طرح به شرح ذیل می باشد :
۹۶/۱۲/۲۲       جزن، پردسر  
۲۳//۹۶/۱۲      خسبان ، جزینان
۹۶/۱۲/۲۴        گلینک
۹۶/۱۲/۲۵     شهرک و پاکسازی حاشیه مسیر جاده از سه راهی باریکان تا چالان
۹۶/۱۲/۲۶        کولج و حسنجون