امروز : جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۱۱

شن ریزی چاله های ایجاد شده در معابر ، توسط واحد امانی شهرداری طالقان

شن ریزی چاله های ایجاد شده در معابر ، توسط واحد امانی شهرداری طالقان
شن ریزی چاله های ایجاد شده در معابر ،  توسط واحد امانی شهرداری طالقان
یکشنبه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - ۰۶:۲۴ |
کد خبر : ۱۳۳ |
اخبار

شن ریزی چاله های ایجاد شده در معابر ، توسط واحد امانی شهرداری طالقان